MLrent.com
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
KIA RIO
KIA RIO
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra G 1.7
Opel Astra G 1.7
Opel Combo
Opel Combo
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Zafira
Opel Zafira
Peugeot 207 CC
Peugeot 207 CC
Renault Megane
Renault Megane
Renault Scenic
Renault Scenic
Skoda Superb
Skoda Superb
Smart Turbo
Smart Turbo
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Volkswagen Golf plus
Volkswagen Golf plus
Volkswagen Passat 3C
Volkswagen Passat 3C
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Citroen Jumper
Citroen Jumper
Citröen Jumper
Citröen Jumper
Citröen Jumper
Citröen Jumper
Citröen Jumpy
Citröen Jumpy
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Ford Connect
Ford Connect
Ford Connect
Ford Connect
Ford Transit
Ford Transit
Iveco Daily
Iveco Daily
Iveco Daily
Iveco Daily
Iveco Dali
Iveco Dali
Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Nissan Primastar
Nissan Primastar
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Movano
Opel Movano
Opel Movano
Opel Movano
Opel Movano
Opel Movano
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Renault Master
Renault Master
Renault Master
Renault Master
Toyota Hiace
Toyota Hiace
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Scudo
Fiat Scudo
Ford Transit
Ford Transit
Ford Transit
Ford Transit
Mercedes Vító
Mercedes Vító
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Opel Movano
Opel Movano
Opel Movano
Opel Movano
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Renault Trafic
Renault Trafic
Mlyss Merkur
Mlyss Merkur
Neptun futó
Neptun futó
Eifelland Holiday 520
Eifelland Holiday 520

Autóbérlés Debrecen, autóbérlés debreceni repülőtér, autóbérlés Hajdúszoboszló. Foglaljon gyorsan és könnyen bérautót, válassza a számára legjobb autót! +36 30 915 9783

 

Autóbérlés Debrecen

Ahhoz, hogy ki tudd bérelni az autót kauciót, kell kifizetned. A kaució összege a bérelt jármű típusától függően változik. A pontos összeget telefonos egyeztetésnél vagy akár weboldalukon keresztül tudhatod meg. A kauciót a bérleti időszak végén természetesen hiánytalanul visszakapod, amennyiben az autót késés nélkül, ugyanolyan állapotban hozod vissza, mint ahogyan elvitted.

Az autót személyesen Debrecenben vagy Hajdúszoboszlón tudod átvenni, vagy pedig kérésedre az autót elszállítjuk hozzád. Debrecenben, illetve Hajdúszoboszlón díjmentesen szállítunk. 

Az autót kifogástalan műszaki állapotban, lemosva, kitakarítva kapod meg, ugyanilyen állapotban szeretnénk az autót viszontlátni. Amennyiben nem volt időd, vagy módod, kitakarítani/letakarítani az autót, takarítási díjat kérünk el.

A kauciót és a bérleti díjat is előre kell fizetned. Minden 24 órát meghaladó újabb 1 óra eltelte egy újabb teljes napnak számít. Ettől eltérni csak előre egyeztetett és előre megállapodott feltételek mellett áll módunkban. Legfőbb célunk, hogy a bérlő elégedett legyen, ezért hajlandóak vagyunk rugalmasan kezelni az egyedi kéréseket.

Lopás esetén a bérlőnek mielőbb fel kell vennie a kapcsolatot a bérbeadóval, és értesítenie kell őt a történtekről. Egyeztetés után köteles megtenni a szükséges feljelentést az illetékes rendőrségen. A feljelentés alkalmával készült rendőrségi jegyzőkönyvet, a bérelt autó forgalmi engedélyét, valamint kulcsait, köteles minél hamarabb visszajuttatni a bérbeadóhoz.

Baleset, vagy káresemény esetén a bérlőnek mihamarabb értesítenie kell bérbeadót. Baleset esetén kötelező a baleseti kárbejelentő lap kitöltése, valamint a rendőrségi jegyzőkönyv felvétele. Szükség esetén tudunk csereautót biztosítani.

A bérleti díj tartalmazza a kötelező biztosításokat, és egyes járművek esetében a Casco biztosítás egy részét is. A biztosítás nem terjed ki gumi, felni, valamint az utasteret ért sérülésekre.

Személy Igazolvány + Lakcímkártya

 • Csak érvényes iratokat fogadunk el.

Jogosítvány

 • Csak érvényes iratokat fogadunk el.

Adókártya

 • Cég esetén érvényes cégkivonat

TB Kártya

 • Csak érvényes iratokat fogadunk el.

Közüzemi számla

 • Csak bizonyos esetekben kérjük.

Azonnali Felmondás esete:

A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződést („Bérleti szerződés”) azonnali hatállyal felmondani és a Bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművet („Gépjármű”) előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve a Gépjármű használatára jogosult személyt („Használó”) birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, a Használó, avagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.

Bérlő-Használó területi jogosultságai:

Bérlő és Használó a Gépjárművet kizárólag a Magyar Köztársaság területén belül jogosult használni; a Gépjármű Magyar Köztársaság területén kívül történő használatához Bérbeadó előzetes külön írásbeli engedélye szükséges. A Bérbeadó jogosult a jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetére az ebből eredő vagy ezzel összefüggésben előálló valamennyi kár és egyéb költség Bérlőre történő továbbhárítására.

Ki jogosult a bérelt jármű használatára?

A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik.

A Bérlő – Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:

a) a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni;  b) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn vagy hasonló eseményen részt venni;  c) a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni;  d) a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.

Helytelen használat következményei a bérlő terhére:

A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.

Bérleti Időszak meghatározása:

Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából egy bérleti nap. Abban az esetben, ha Használó a Gépjárművet előre nem bejelentetten a Bérbeadó és a Bérlő („Szerződő Felek”) által megállapodottnál egy órával később vagy azt meghaladó késéssel szolgáltatja vissza, Bérbeadó a késedelem nyomán egy-egy újabb teljes bérleti napot számít fel; az egy órát el nem érő késedelem esetén Bérbeadó többletdíjat nem számít fel. Ha a késedelem a három bérleti napot meghaladja, Bérbeadó Bérlő, illetve Használó ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tehet.

Tartós Bérlet:

Amennyiben a Bérlő a havi konstrukciós szolgáltatást igénybe veszi, abban az esetben a havidíj 3000 km futásteljesítményt foglal magában, amennyiben a gépkocsira vonatkozó bérleti szerződés máshogy nem rendelkezik. Az esetleges többlet kilométer-felhasználás ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni.

Átadás – Átvétel gyakorlata:

Bérlő felelősséggel tartozik a Gépjármű Bérbeadó általi visszavételéig keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Bérlő (vagy képviselője) a Gépjármű visszaszolgáltatásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását elmulasztja (pl. a Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le vagy nem várja meg az ellenőrzést), illetve megtagadja, vagy a Gépjárművet nem a Bérbeadó munkatársa részére szolgáltatja vissza.

Szerviz igény és gyakorlat tartós bérlet esetén:

A Bérlő köteles a szervizigényt a Gépjármű kötelező szervizelésére a szervizkönyvben megjelölt futásteljesítményt vagy időpontot 1000 km-rel vagy 14 nappal megelőzően (illetve amennyiben a Gépjármű fedélzeti computere erre alkalmas, ennek jelzését követően) a Bérbeadónak jelezni, és a Bérbeadó által megadott időpontban és helyszínen a szervizelését elvégeztetni.

Gépjármű módosítása:

A Gépjárműhöz tartozó kötelező, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt extra tartozékokon kívül bármilyen egyéb alkotórész, vagy tartozék (pl. spoiler, alufelni) a Gépjármű átadás-átvételét követően kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. A hozzájárulás nélkül felszerelt előzőek szerinti vagyontárgyakat a Bérlő köteles haladéktalanul a Gépjármű állagsérelme nélkül a Gépjárműből saját költségén eltávolítani, ennek hiányában a Bérbeadó – választása szerint – jogosult azt Bérlő költségére eltávolíttatni, vagy a Gépjárműben hagyni, amely esetben azonban Bérlő semmilyen jogcímen Bérbeadótól ellenértékre nem tarthat igényt.

Gépjárművön elhelyezett reklámok, feliratokra vonatkozó feltételek:

A Gépjárművön matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. Amennyiben a Gépjárműre ezen jóváhagyás hiányában ilyen matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés kerül, azt Bérlő köteles haladéktalanul eltávolítani, ezt Bérbeadónak haladéktalanul írásban jelezni, ennek hiányában azt Bérbeadó a Bérlő költségére eltávolíttathatja. Felek rögzítik, hogy az egyes hirdetések tartalmával összefüggő szerzői-, reklám- s általános polgári jogi felelősségét a Bérlő viseli, amely teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó irányában, akkor is, ha harmadik személy kártérítési igénnyel lép fel a Bérbeadóval, mint a Gépjármű üzemeltetőjével szemben.

Csereszavatosság feltételei és hatálya:

Bérbeadó a Bérlő részére a Gépjármű meghibásodása esetére csereautót biztosít. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatás kizárólag belföldön, valamint vehető igénybe. Amennyiben a jelen pont szerinti csereautó biztosítása a Gépjárműben a Bérlő vagy a Használó által okozott meghibásodás következtében válik szükségessé, a szolgáltatás költségeit – a Bérbeadó eltérő nyilatkozata hiányában – Bérlő köteles viselni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárműben bekövetkezett meghibásodással összefüggésben fennálló bérlői, illetve használói önhiba hiányának igazolása Bérlőt terheli.

Kilométer túlfutás:

Szerződő Felek a többlet kilométer felhasználásból eredő költségek vonatkozásában – különös tekintettel a már korábban megtérített tételekre – a Bérleti szerződés megszűnésekor tételesen elszámolnak.

Jogi felelősségvállalás:

Bérlő, – Használó köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan  rendőrség,  vagy más hatóság által kiszabott szabálysértési, -közigazgatási jellegű vagy egyéb bírság, -büntetés, illetve pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve az autópálya-használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is – összegét, illetve Bérbeadó ezek következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett, valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. A magánszemély Bérlőt, illetve Használót (jogi személy Bérlő esetén a Gépjárművet a Bérlő megbízásából vagy egyébként a Bérlő érdekében ténylegesen használó magánszemélyt) a Bérleti szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában a Gépjármű használatával kapcsolatban fennálló felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében – választása szerint – a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő, illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, illetőleg a Használó köteles a vonatkozó kötelezettség teljes összegét a Bérbeadó erre vonatkozó fizetési felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó részére a meg nem fizetett parkolási díjon, autópálya-használattal kapcsolatos pótdíjon, illetve bármely egyéb, a jelen pont körébe tartozó és a Bérbeadó által megfizetett bírságon, pótdíjon, büntetésen felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után minden egyes felszólítás díjaként 2000 Ft + áfa adminisztrációs díjat megfizetni. A Bérlő fizetési kötelezettsége nem megfelelő teljesítése esetén a további eljárás valamennyi felmerülő költsége (ideértve többek között az ügyvédi díjat, postaköltséget) is a Bérlőt terheli.

Bérbeadó felelőssége az átadáskor:

Bérbeadó a Bérlővel, illetve a Használóval szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni, ugyanakkor – még előzetesen egyeztetett járműátadás esetén sem – tehető felelőssé az átadás esetleges késedelme, illetőleg a Bérbeadónak fel nem róható okból történő meghiúsulása esetén.

Dohányzás a gépjárműben:

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő köteles a Bérbeadónak 30 000 Ft + áfa összeget haladéktalanul megfizetni.

A Bérlő – Használó további kötelezettségei a bérleti időtartam teljes ideje alatt:

Bérlő és Használó köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a Gépjárműben szállítani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította, Használó, illetve Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek – ideértve a bírság összegét is – Bérlőt, illetve Használót terhelik. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

Gépjármű meghibásodása:

A Bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag a Gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ’szak. szervizben’ végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a Gépjármű Bérlő (Használó) általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve Bérlő (Használó) egyéb szerződésszegésének a következménye. Minden esetben a javíttatás megkezdését megelőzően Bérlő, illetve Használó köteles Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulását kérni. Amennyiben ez munkaidőn kívül történik, úgy a Gépjármű dokumentumaiban megjelölt telefonszámot kell hívni, és az intézkedésnek az írásos dokumentációját minden esetben 24 órán belül el kell juttatni a Bérbeadónak.

Autóbérlésnél Hajdú-Bihar egész területére 24 órás assistance szolgálatot tudunk vállalni,külön megegyezés alapján. Pl: autókölcsönzés debrecen ,vagy autóbérlés debrecen és térségében történő műszaki probléma vagy balesetben üzemképtelenné vált bérautónk helyett. Kérésre Debrecenben csereautót biztosítunk rövid határidőn belül.

24 órás Assistance
24 órás Assistance
24 órás Assistance

Bérelhető autóinkat igénybe veheti  a debreceni repülőtéren. Telefonon, vagy email-en előre egyeztetett időpontban a repülőtérre rendelt bérautóinkat a Debreceni Repülőtér mellett lévő telephelyünkről, kedvező áron szállítjuk ki a Debrecen Airport érkezési-indulási területén található parkolóba. A díjakat különböző szempontok szerint határozzuk meg: nappali érkezés, éjszaki érkezés, hétköznap, hétvége. Kiszállási díj mértéke 5000-8000 Forintig terjed. Külföldről érkező vendégeink a kauciót bármilyen pénznemben tudják fizetni, a bérleti díjat pedig kártyával is ki tudja egyenlíteni.

Az ML Rent autókölcsönző ügyfelei kérésére a bérautókat Debrecen és Hajdúszoboszló területén hétköznap munkaidőn belül díjmentesen kiszállítjuk előre egyeztett időpontban. 30 napot meghaladó tartós gépjárműbérlés esetén Hajdú-Bihar Megyében ingyenesen szállítjuk házhoz a járműparkunkban megtalálható összes bérgépjárművet. Autóbérlés Ebes, gépjármű kölcsönzés Nádudvar, autókölcsönzés Derecske vagy legyen akár nagyhegyesi, püspökladányi lakos, az ML Rent házhoz viszi az Önnek megfelelő és optimális bérautóját.

Sofőrszolgálatunkat egyaránt igénybe veheti kölcsönözhető személygépjárművekhez akár esküvőre, rendezvényekre, üzleti megbeszélésekre. Bérelhető kis haszongépjárművekhez teherszállításra, akár külföldi költöztetéshez. Buszainkat bérelheti sofőrrel is. Debreceni repülőtérről kérhet transzfert. Sofőrszolgálatot tudunk biztosítani a bérelhető autómentőink,autószállítóink trélereink vezetéséhez is akár egész Európában. A sofőrszolgálat díja Magyarországon az autóbérlési díjon felül 1500ft/óra. Egy napnál hosszabb, debreceni vagy Hajdú-Bihar megyei autókölcsönzés 25 kilométeres vonzáskörzetén kívüli eső távolság esetén a sofőr ellátásának szállásoltatásának költsége a megrendelőt terheli. Városnézéshez és egyéb programokhoz kérje személyre szabott ajánlatunkat. Sofőrrel bérelt gépjármű esetén az autóbérlés kaució mentesen lehetséges és a felelősség a miénk.

Cégünk költöztetést vállal Magyarország és egész Európa területén. Debrecenben bérelhető kisteherautóink, Hajdú-Biharban kölcsönözhető furgonjaink készen állnak bármilyen nemzetközi költöztetéshez is. Szolgáltatásunk: precíz, rugalmas és a lehető leggyorsabb.

Minden jog fenntartva © 2016 - 2022 MLrent.com
Website by TGweb.hu